Analyse en waardebepaling
AdServio zal -voordat er sprake is van een opdracht tot verkoop- een objectieve Bedrijfsanalyse voor u opstellen. De informatie uit de bedrijfsanalyse wordt, na uw goedkeuring, voor de potentiële kopers in een informatiememorandum vastgelegd. Wilt u vooraf alleen een objectieve indicatie hebben van de waarde van uw bedrijf, dan is er ook een door AdServio ontwikkelde Quick-Scan beschikbaar. De kosten voor zowel de Quick-Scan als ook voor de Bedrijfsanalyse worden vooraf duidelijk met u afgesproken.
De potentiële koper wil graag meer informatie dan alleen de jaarrekeningen. Het informatiememorandum voorziet daarin. Daarin staan ondermeer zaken als Historie, Bedrijfsfilosofie, Juridische vorm, Producten, Markten, Organisatie en personele zaken.
Het informatiememorandum geeft, na tekening van de geheimhoudingsverklaring, de potentiële koper een transparant, objectief en compleet beeld van uw onderneming. Vooraf geeft u toestemming voor het verstrekken van het memorandum aan potentiële kopers.
Zo bouwt AdServio samen met u aan een professionele basis om definitief het verkooptraject in te gaan.